אמש: "התמימים" (ג'ק קלייטון, 1961)

צפיה מחודשת בסרט האימה הקלאסי של ג'ק קלייטון מגלה בו כמה דברים לא צפויים. קודם כל, שהוא לא ממש מפחיד. שנית כל, שזה לא באמת משנה

Innocents poster

ЧћЧ”: Ч”Ч§ЧЁЧ ЧЄ ЧўЧ•ЧЄЧ§ Ч“Ч™Ч’Ч™ЧЧњЧ™ ЧћЧ©Ч•Ч—Ч–ЧЁ Ч©Чњ Ч”ЧЄЧћЧ™ЧћЧ™Чќ (The Innocents, Ч’'Ч§ Ч§ЧњЧ™Ч™ЧЧ•Чџ, 1961, Р§вЂР§РЃР§в„ўР§Р§В Р§в„ўР§вЂќ)

Ч”Ч™Ч›Чџ: ЧЎЧ™Ч ЧћЧЧ§ ЧЄЧњ ЧђЧвЂР§в„ўР§вЂ

ЧћЧЄЧ™: Ч™Ч•Чќ Ч©ЧвЂР§Р„, 21 ЧњЧ¤ЧвЂР§РЃР§вЂўР§С’ЧЁ 2015, 21:00

Р§вЂР§в„ўР§С›Р§в„ўР§Сњ ЧђЧњЧ” ЧћЧЄЧ§Ч™Ч™ЧћЧЄ Р§вЂР§РЋР§в„ўР§В Р§С›Р§Р§В§ ЧЄЧњ ЧђЧвЂР§в„ўР§вЂ ЧЁЧЧЁЧ•ЧЎЧ¤Ч§ЧЧ™ЧвЂР§вЂќ ЧњЧвЂР§С›Р§С’Р§в„ў Ч”ЧвЂР§РЃР§в„ўР§Р§в„ў Ч’'Ч§ Ч§ЧњЧ™Ч™ЧЧ•Чџ (1921-1995) ЧњЧ¦Ч™Ч•Чџ 20 Ч©Ч Ч” ЧњЧћЧ•ЧЄЧ•, Ч©ЧћЧђЧЁЧ’Ч Ч•ЧЄ ЧЄЧћЧЁ ЧЧЎЧњЧЁ Ч•ЧђЧњЧћЧ ЧЄЧ•, Ч—Ч©Ч—Ч§Ч Ч™ЧЄ Ч—Ч™Ч” Ч”ЧЁЧЁЧ™ЧЄ, Ч©Ч”Ч¤Ч›Ч” Р§вЂР§РЋР§вЂўР§Р€ Ч©Ч Ч•ЧЄ Ч”Ч—ЧћЧ™Ч©Ч™Чќ ЧћЧ©Ч—Ч§Ч Ч™ЧЄ ЧЄЧ™ЧђЧЧЁЧ•Чџ Ч™Ч©ЧЁЧђЧњЧ™ЧЄ ЧњЧ›Ч•Ч›ЧвЂР§Р„ Р§вЂР§в„ўР§В Р§СљР§С’Ч•ЧћЧ™ЧЄ Р§вЂР§вЂ“Ч›Ч•ЧЄ Ч”Ч©ЧЄЧЄЧ¤Ч•ЧЄЧ” Р§вЂР§вЂР§Сџ Ч—Ч•ЧЁ. ЧђЧЄ Ч”ЧћЧ©ЧвЂР§В¦Р§Р„ Ч”ЧћЧЁЧ›Ч–Ч™ЧЄ Ч©Чњ Ч©ЧвЂР§Р„ Р§вЂР§СћР§РЃР§вЂ (Р§вЂР§Р„Ч•ЧЎЧ¤ЧЄ Ч”ЧЁЧ¦ЧђЧЄ ЧћЧвЂР§вЂўР§С’ Ч©Чњ Ч™ЧЁЧ•Чџ Ч©ЧћЧ™ЧЁ) Ч”Ч§Ч“Ч™Ч© Ч”ЧЎЧ™Ч ЧћЧЧ§ ЧњЧЎЧЁЧЧ• Ч”Ч Ч•Ч“Чў Ч•Ч”Ч—Ч©Ч•Ч†ЧвЂР§в„ўР§вЂўР§Р„ЧЁ – Ч”ЧЄЧћЧ™ЧћЧ™Чќ, ЧўЧ™ЧвЂР§вЂўР§вЂњ ЧњЧ Ч•ЧвЂР§СљР§вЂќ Ч”Ч’Ч•ЧЄЧ™ЧЄ Ч©Чњ Ч”Ч ЧЁЧ™ Ч’'Ч™Ч™ЧћЧЎ Р§вЂР§Р§вЂР§СћР§Р„ Ч”Ч—Ч Ч§ (Turn of the Screw). Ч”ЧђЧ•ЧњЧќ ЧњЧђ Ч”Ч™Ч” ЧћЧњРВРРвЂ