404 גיבור-על: על הצילום "דוואבשה" של יהושע יוסף | הרפתקה